Hallitus 3 / 2018 19.03.2018
RAPORTTI VUODELLE 2017 MYÖNNETYN ICT-RAHOITUKSEN KÄYTÖSTÄ

Valtiovarainministeriö on 29.5.2017 myöntänyt Kymenlaakson Liitolle ICT-valmistelun tukea maakuntien perustamisen esivalmisteluvaiheessa 130 921 €.

15.2.2018 toimitettu loppuraportti on esityslistan liitteenä.

Kymenlaakson Liiton, Carean ja Kouvolan kaupungin kirjanpidon mukaiset toteutuneet kustannukset ovat 187 511 €.

Liite

Muistion liitteenä VM:n toimitettu raportti.

Loppuraportti ICT.pdf   (249kt)
Liite 1 VM RAHOITUKSEN LOPPUTUOTOKSET 2017_Kymenlaakso.pdf   (115kt)
ICT loppuraportin liite 2.pdf   (93kt)
Liite

Esityslistan liitteenä VM:n toimitettu raportti.

Loppuraportti ICT.pdf   (249kt)
Liite 1 VM RAHOITUKSEN LOPPUTUOTOKSET 2017_Kymenlaakso.pdf   (115kt)
ICT loppuraportin liite 2.pdf   (93kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------