VATE 1.3.2018 01.03.2018
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys, Muutosjohtaja

Todetaan läsnäolijat ja avataan kokous.

Päätös VATE I

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

---------------------------