VATE 1.3.2018 01.03.2018
TIETOJA MAAKUNTAVAALEISTA

Hallitus on 2.3.2017 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi. Hallitus on lisäksi 5.7.2017 linjannut, että esityksen mukaisen lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2018.

Kymenlaakson maakuntavaltuustoon valittaisiin 59 valtuutettua. Historian ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin omina erillisinä vaaleinaan 28.10.2018. Jatkossa maakunta- ja kuntavaalit toimitettaisiin samassa yhteydessä.

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Vaalit olisivat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa olisi yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta. 28.10.2018 valittavan maakuntavaltuuston toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kestäisi toukokuun 2021 loppuun.

Ehdokashakemukset olisi tehtävä maakuntavaalilautakunnalle viimeistään 18.9.2018.

Uutena vaaliviranomaisena kuhunkin maakuntaan perustettaisiin maakuntahallituksen valitsema maakuntavaalilautakunta, jonka tehtävänä olisi maakuntavaalien ehdokasasettelun vahvistaminen 27.9.2018 ja maakuntavaalien vaalituloksen vahvistaminen.

Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimisivat myös maakuntavaaleissa normaaliin tapaan.

Kunnat vastaisivat nykyiseen tapaan kuntien vaaliviranomaisten toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Poikkeuksellisesti ensimmäisissä maakuntavaaleissa, jotka toimitetaan erillisinä vaaleinaan, oikeusministeriö kuitenkin suorittaisi kunnille vaalilain 188 §:n mukaisen kertakorvauksen.

Tiedot perustuvat: www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/maakuntavaalit_1.html

Tiedot ovat alustavia, kunnes eduskunta maakuntalainsäädännön hyväksyy.

Maakuntavaaliviestintää tehdään kevään tulevissa tapahtumissa (maakuntapäivät, ministeriön kierrokset) ja eri viestintäkanavilla. Tavoitteena on laatia maakuntavaaliesite.

Liite

Muistion liitteenä maakuntavaaleja koskeva diasarja.

maakuntavaalit_20022018us.pdf   (228kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös VATE I

Merkittiin tiedoksi ja kommentoitiin viestintäpäällikkö Heli Veripään esittelemää vaaliesitettä.

--------------------------------

 

Liite

Esityslistan liitteenä maakuntavaaleja koskeva diasarja.

maakuntavaalit_20022018us.pdf   (228kt)