Hallitus 2 / 2018 19.02.2018
KUNTALAISALOITTEET

Vuonna 2017 ei ole jätetty yhtään liiton toimintaan liittyvää kuntalaisaloitetta.

Aloitteentekomahdollisuudesta on kerrottu nettisivuilla.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------