Hallitus 2 / 2018 19.02.2018
VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN / OLLI VILEN

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä koskeva neuvottelukokous järjestettiin maakuntaliiton toimesta keskiviikkona 21.6. maakuntatalolla. Kymenlaakson kuntien, Carean, Kympen, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Kymenlaakson Liiton edustajat sopivat valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakuntahallitus vahvisti neuvottelutuloksen kokouksessaan 21.8.2017.

Työryhmän jäsenenä toimivan Kotkan kaupungin edustaja Jorma Haapasen henkilökohtaisena varajäsenenä on toiminut Pyhtään kunnan hallintojohtaja Matti Rupponen, joka on jäänyt eläkkeelle.

Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttilan ilmoituksen mukaan Matti Rupposen tilalla varajäsenenä toimii hallintojohtaja Olli Vilen.

Lakipaketin tultua eduskunnassa hyväksytyksi ja astuttua voimaan, VATE jatkaa voimaanpanolain mukaisena toimielimenä.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi Pyhtään kunnan ilmoitus, että Jorma Haapasen varajäsenenä toimii hallintojohtaja Olli Vilen.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------