Hallitus 2 / 2018 19.02.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Elomaa ja Korpivaara. Seuraavina Koskiaho ja Käki.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.2.2018.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Elomaa ja Pekka Korpivaara.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.2.2018.

-------------------------