VATE 31.1.2018 31.01.2018
VALINNANVAPAUSPILOTTIEN HAKU ON KÄYNNISSÄ – HANKKEET ALKAVAT KESÄLLÄ 2018

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauspilottien-haku-on-kaynnissa-hankkeet-alkavat-kesalla-2018?p_p_auth=PEimWqUb

Projektipäällikkö Kaarina Tilli esittelee kokouksessa.

Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös VATE I

Kuultiin projektipäällikkö Kaarina Tillin esittely.

--------------------------