VATE 31.1.2018 31.01.2018
'VUODEN 2018 ESIVALMISTELUAVUSTUKSEN JA SOTE-KOORDINAATTORIN RAHOITUKSEN HAKEMINEN JA LISÄREKRYTOINTIEN KÄYNNISTÄMINEN

Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.1.2018 myöntänyt maakunnille rahoituksen sote-koordinaattorien palkkaamiseen vuosille 2018–2019. Koordinaattorien tehtävänä on tukea sote-uudistuksen valmistelua.

Kymenlaakson Liitolle avustus myönnettiin 142 777 euron suuruisena. Sote-koordinaattorin työtehtävät painottuvat alueen valmistelutilanteen ja tarpeiden mukaan. Koordinaattori on mukana myös maakuntien yhteistyöalueen toiminnan käynnistämisessä.

Maakuntien perustamiseen liittyvä valtionrahoitus (ilman ICT rahoitusta) vuonna 2017.

Valtiovarainministeriön rahoituspäätös:    Avustus Kulut  
10.4.2017 36 394 51 991 70 %
5.7.2017  261 842 290 936  90 %
25.10.2017  477 544  530 604  
   775 780  873 531  

 

Avustuserittäin  Avustus  Kulut
VM 10.4.2017; 70 %  36 394  51 991,00
VM 5.7. ja 25.10.2017; 90 %  282 336,04  313 706,71
Yhteensä  318 730,04  365 697,71
Avustusten ja kulujen käyttöaste 31.12.2017 41,1 41,9

Valtionrahoitusta on käytettävissä 1.1.-31.5.2018 syntyviin kuluihin noin 457 000 €. Nykyisillä päätöksillä rahoituksesta on sidottu noin 95 %.

Valtion vuoden 2018 talousarviossa on osoitettu 40 M€:n määräraha maakuntien yleisen esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten sekä maakuntavaltuustojen toimikauden rahoittamiseen.

Maakuntien yleiseen esivalmisteluun vuonna 2018 myönnetään avustusta hakemusten perusteella yhteensä enintään 13 M€. Maakuntien liitot voivat hakea avustusta ja esittää hakemuksessaan määrärahan käyttökohteet. Kullekin maakunnalle myönnettävän 150 000 €:n avustuksen perusosan lisäksi myönnetään avustusta hakijamaakuntien asukasmäärien suhteessa.

VM:n kirjeessä 19.1.2018 ilmoitettujen kriteerien mukaisesti arviotuna valtion rahoitus vuonna 2018 on seuraava:

- Esivalmisteluavustus 1.1.-31.5.2018 noin 471 000 € 
- Väliaikaishallinto1.6. – 31.12.2018  noin  971 000 €
- Valtionrahoitus yhteensä noin 1,4-1,5 milj. €  

31.1. mennessä VM:lle toimitettava esivalmisteluavustushakemus, väliraportti esivalmisteluavustuksen käytöstä vuonna 2017 sekä väliaikaisille valmistelutoimielimille osoitettava rahoituksen käyttösuunnitelma esitellään kokouksessa.

Valtionrahoitus mahdollistaa lisärekrytointeja, jotka tehdään seuraavalla prosessilla:

1. Nimikkeen, tehtävien, tarvittavan osaamisen, palkkauksen ym. määrittäminen
* tehdään ao. valmisteluryhmässä ja/tai muutosjohdossa (Maku+yleinen Jussi; Sote Annikki), linjataan palkkaus Liitossa

2. Rahoituksen varmistaminen (muutosjohto, talousvastaava)
* valtion rahoitus, omarahoitus (lähde), muu rahoitus
* palkat sivukuluineen + toimintakustannukset

3. a) Sisäinen rekrytointi/kiinnostuskartoitus
    b) Ulkoinen haku (mikäli sisäinen haku ei johda rekrytointiin)

4. Haastateltavien valinta, haastattelut ja mahdolliset testaukset
5. Muutosjohdon esitys valittavasta
6. Maakuntajohtajan päätös
7. Tiedottaminen valitulle ja muille hakijoille
8. Tehtävän aloittamisesta sopiminen.
9. Perehdytys oman prosessin mukaisesti.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm 0400 644 206 hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi

- STM:n myöntämä valtionavustus SOTE-koordinaattorin palkkaukseen vv 2018-2019

- vuoden 2017 valtionrahoituksen toteutuma vuodelta 2017 ja todetaan pidentyneen esivalmisteluvaiheen kulujen sidonta-asteen olevan 95 %

- esivalmisteluavustushakemus 1.1.-31.5.2018 sekä väliaikaishallinnon rahoituksen käyttösuunnitelma

Esitetään käynnistettäväksi lisärekrytointeja siten, että sote-koordinaattorin rekrytointi käynnistetään heti ja valmistelun jälkeen muut lisärekrytoinnit voisivat olla projektipäällikkö (asianhallinta), projektipäällikkö (järjestäminen),  asiantuntija (HR), asiantuntija (osallisuus ja vuorovaikutus), asiantuntija (talous) sekä muutostoimiston assistentti. Lisäksi rekrytoidaan mahdollisesti projektipäällikkö, tiedolla johtaminen.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------