VATE 31.1.2018 31.01.2018
JÄRJESTÄJÄ/MARKKINATYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT/KEVÄÄN TYÖSUNNITELMA

VATE 18.12.2017:

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Se vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, -määrän ja -laadun määrittelemisestä. Maakunta vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Maakunta vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta.

Taustoitusta varten liitteinä ovat:
- Esivalmistelusuunnitelmassa esivalmisteluvaiheen organisointikaavio
- Alustava konsernirakenne: http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/maakuntakonsernin-rakenne
- Yhteenveto konsernityöpajojen 9.6. ja 21.11.2017 ryhmätyötuloksista.

Alustavasti järjestäjä / markkinatyöryhmän tehtävät voisivat olla:
- Järjestäjän tehtävien määrittely
- Järjestäjätoiminnan alustava organisointi
- Asiakkuusymmärrys
- Järjestäjätoiminnon alustava henkilöstömitoitus ja osaamisten määrittely
- SOTE- ja kasvupalvelujen markkina-analyysit

Työryhmän esiselvitys luovutetaan väliaikaishallinnolle 05/2018.

Esitys:
VATE keskustelee työryhmän tehtävistä ja nimeää 5 - 7 jäsenisen työryhmän SOTE:n ja MAKU:n edustajista.

Päätös:
Päätettiin, että järjestäjä / markkinatyöryhmään nimetään toimijoiden ylin virkamiesjohto (Jaakko Mikkola, Annikki Niiranen, Arja Kumpu, Päivi Mattila, Jorma Haapanen, Vesa Parkko, Juha Kouvo, Leena Gunnar), joilla kullakin on nimeämänsä varajäsen, sekä henkilöstöjärjestöjen edustaja Eija Lantta.

Muutostoimisto valmistelee seuraavaan kokoukseen esivalmisteluvaiheen työsuunnitelman, jossa on huomioitu myös maakuntastrategiavalmistelu. Työskentelyyn sisältyy laajemmalle kokoonpanolle järjestettäviä teemakohtaisia työpajoja.

Linjauksena todettiin, että järjestäjätoiminnon ja strategisten linjausten määrittely on ylimmän johdon tehtävä.

---------------

VATE 31.1.2018

1. Maku-projektiryhmä ja Sote-projektiryhmä (Sote-kuntayhtymä) työstävät osana valmistelutyötään alustavan jaon järjestämisen ja tuotannon tehtäviin.
1.a Maku-palvelut
- Alatyöryhmät valmistelevat esitykset Maku-projektiryhmälle, joka kokoaa Maku-palveluiden näkemyksen
1.b Sote-palvelut
- Sote-projektiryhmä (kuntayhtymä) kokoaa Sote-palveluiden näkemyksen niin, että järjestäjän tehtävät listataan Kuntayhtymän kehittämispalveluissa.

2. Järjestäjä/markkina -työryhmä sovittaa yhteen Maku-projektiryhmän ja Sote-projektiryhmän esitykset ja tekee esityksen VATE:lle

3. MH-VATE/varsinainen VATE linjaa työnjaon järjestämisen ja tuotannon tehtäviin.

4. Tarvittaessa poliittinen ohjausryhmä päättää alustavasti työnjaon.

Maakunnan tuleva organisaatiorakenne hahmotetaan alustavasti ylimmän johdon strategialinjausten jälkeen VATE:ssa ja päätetään poliittisessa ohjausryhmässä. Alustavassa organisaatiorakenteessa huomioidaan jako järjestämisen ja tuotannon tehtäviin em. pohjalta.

Uuden maakunnan lopullinen strategia, organisaatio ja tehtävät (ml. järjestäjän tehtävät) päätetään VATE-valmistelun jälkeen uuden maakunnan maakuntahallituksessa/valtuustossa. Tehtävät täytetään uuden maakunnan asianomaisessa toimielimessä.

Liite

Esityslistan liitteenä alustava työsuunnitelmaluonnos.

Jarjestajan tyosuunnitelma.pdf   (82kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Järjestäjä/markkinat-työryhmä käynnistää työskentelyn suoritetun valmistelun pohjalta.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esitys sekä muistioon kirjatut linjaukset prosessin osalta.

------------------------