VATE 31.1.2018 31.01.2018
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys, Muutosjohtaja

Todetaan läsnäolijat ja avataan kokous.

Päätös VATE I

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

-----------------------------