VATE 31.1.2018 31.01.2018
ESIVALMISTELUAJAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VIESTINNÄN PROJEKTISUUNNITELMA JA TOIMENPITEET

Viestinnän projektisuunnitelma ja toimenpidesuunnitelma ovat esityslistan liitteinä. Viestintäpäällikkö Heli Veripää esittelee toimenpidesuunnitelman kokouksessa.

Lisätietoja viestintäpäällikkö Heli Veripää, gsm 044 747 8516.

Esitys, Muutosjohtaja

Kuullaan esittely ja esitetään maakuntahallituksen poliittisen ohjausryhmän hyväksyttäväksi.

Kutsutaan viestintäpäällikkö Heli Veripää väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksiin pysyväksi asiantuntijaksi viestinnän toteuttamista varten.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä viestinnän toimenpidesuunnitelma ja projektisuunnitelma.

ViestinnanToimenpidesuunnitelma_15012018.pdf   (250kt)
Viestintä projektisuunnitelma_15012018.pdf   (172kt)