29.1.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 29.01.2018
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys OHRY

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös OHRY

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

--------------------------------