Tarkastuslautakunta 1 / 2018 18.01.2018
MAAKUNTALIITON VALMISTAUTUMINEN MAAKUNTAUUDISTUKSEEN

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja muutosjohtaja Jussi Lehtinen kertovat maakuntaliiton valmistautumisesta maakuntauudistukseen.

Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun esiin nousevista asioista tiedoksi.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.