Tarkastuslautakunta 1 / 2018 18.01.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Esitys tarkastuslautakunta

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa siten, että kaikki läsnäolleet lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.