Hallitus 1 / 2018 29.01.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Tiusanen ja Virtanen. Seuraavina Elomaa ja Korpivaara.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 2.2.2018.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Tiusanen ja Sami Virtanen.

Pöytäkirjan tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville2.2.2018.

------------------------------