VATE 18.12.2017 18.12.2017
JÄRJESTÄJÄ / MARKKINAT -TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Se vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, -määrän ja -laadun määrittelemisestä. Maakunta vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Maakunta vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta.

Taustoitusta varten liitteinä ovat:

 - Esivalmistelusuunnitelmassa esivalmisteluvaiheen organisointikaavio

- Alustava konsernirakenne: http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/maakuntakonsernin-rakenne

- Yhteenveto konsernityöpajojen 9.6. ja 21.11.2017 ryhmätyötuloksista.

Alustavasti järjestäjä / markkinatyöryhmän tehtävät voisivat olla:

- Järjestäjän tehtävien määrittely

- Järjestäjätoiminnan alustava organisointi

- Asiakkuusymmärrys

- Järjestäjätoiminnon alustava henkilöstömitoitus ja osaamisten määrittely

- SOTE- ja kasvupalvelujen markkina-analyysit

Työryhmän esiselvitys luovutetaan väliaikaishallinnolle 05/2018.

Liite

Esityslitan liitteenä esivalmistelun organisointikaavio.

Esivalmistelu_organisointi.pdf   (119kt)
Liite

Esityslistan liitteenä kooste konsernityöpajan ryhmätyötuloksista sekä vaikuttajafoomusissa esitetytty diasarja maakunnan järjestäjän roolista ja tehtävistä.

konsernijärjestäjä_vate18122017.pdf   (439kt)
vaikuttajaforum.pdf   (711kt)
Esitys, Muutosjohtaja

VATE keskustelee työryhmän tehtävistä ja nimeää 5 - 7 jäsenisen työryhmän SOTE:n ja MAKU:n edustajista.

Päätös VATE I

Päätettiin, että järjestäjä / markkinatyöryhmään nimetään toimijoiden ylin virkamiesjohto (Jaakko Mikkola, Annikki Niiranen, Arja Kumpu, Päivi Mattila, Jorma Haapanen, Vesa Parkko, Juha Kouvo, Leena Gunnar), joilla kullakin on nimeämänsä varajäsen, sekä henkilöstöjärjestöjen edustaja Eija Lantta.

Muutostoimisto valmistelee seuraavaan kokoukseen esivalmisteluvaiheen työsuunnitelman, jossa on huomioitu myös maakuntastrategiavalmistelu. Työskentelyyn sisältyy laajemmalle kokoonpanolle järjestettäviä teemakohtaisia työpajoja.

Linjauksena todettiin, että järjestäjätoiminnon ja strategisten linjausten määrittely on ylimmän johdon tehtävä.

--------------------------------