Hallitus 4 / 2017 04.12.2017
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA

Keväällä 2017 sote-maakuntauudistuksen lakiehdotusten eduskuntakäsittelyssä valinnanvapauslakiesityksestä todettiin perustuslakivaliokunnan lausunnossa useita perustuslaillisia ongelmia. Tämän vuoksi hallitus päätti valmistella valinnanvapauslain kokonaan uudelleen ja samalla koko uudistuksen aikataulua myöhennettiin yhdellä vuodella.

Uusi valinnanvapauslaki lähetettiin lausuntokierrokselle 3.11.2017 ja lausuntoaika päättyy 15.12.2017.

Kymenlaaksossa sote-projektiryhmä on valmistellut lausuntoa kuntien käyttöön. Myös Kotkan kaupungin lausunto perustuu yhdessä valmisteltuun lausuntopohjaan.  Kotkan kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa 29.11.2017.

Kuntaliiton lausunto on luettavissa: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2017/valinnanvapautta-laajennettava-hallitusti-malli-tarvitsee-viela-korjauksia

Valinnanvapauden vaikutusarvioinnin laskelmat ovat luettavissa: http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauden-vaikutusarvioinnin-laskelmat-julki

Kokonaisuudessaan Kotkan kaupungin lausunto uudestakin valinnanvapauslain luonnoksesta on erittäin kriittinen. Lakiehdotus on vaikeaselkoinen, monimutkainen ja epätäsmällinen. 

Erityisesti asiakassetelin käyttöönotto esitetyssä muodossa ja laajuudessa sisältää huomattavia riskejä ja vaikutukset eri toimijoille ovat vaikeasti arvioitavissa. Julkisen sektorin palvelutuotannon edellytykset uhkaavat jäädä yksityisiä toimijoita heikommiksi. Asiakassetelin ulottaminen myös erikoissairaanhoidon alueelle on varsinkin pienemmille maakunnille, myös Kymenlaaksolle, merkittävä riski.

Liitteenä oleva lausuntoehdotus on pääsääntöisesti yhtenevä Kuntaliiton käsittelemän lausunnon kanssa.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä lausuntoehdotus.

Valinnanvapaus_lausunto.pdf   (165kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelot.

Äänestysluettelo nro 1 valinnanvapaus.pdf   (150kt)
Äänestysluettelo nro 2 valinnanvapaus.pdf   (150kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään lausunto liitteen mukaisena.

Päätös Hallitus

Maakuntahallitus totesi, että Kymenlaaksossa on erityinen huoli  erikoissairaanhoitoon liittyvästä koulutuksesta ja erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta.

Keskustelun kuluessa Sirpa Paatero esitti Sami Virtasen ja Kaisa Spiesin kannattamana, että kohtaan 2 vastataan vaihtoehto c. Koska asiassa oli tehty maakuntajohtajan esityksestä poikkeava esitys, oli asia ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestyksen suorittamista siten, että maakuntajohtajan esitys 2 b on JAA ja Paateron esitys 2 c on EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA  - ääntä ja 5 EI ääntä. Äänestysluettelo nro 1 liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi, että maakuntahallituksen päätökseksi tuli maakuntajohtajan esityksen mukainen 2 b.

Keskustelun kuluessa Sirpa Paatero esitti Pentti Tiusasen kannattamana, että kohtaan 7 vastataan 7 c. Koska asiassa oli tehty maakuntajohtajan esityksestä poikkeava esitys, oli asia ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestyksen suorittamista siten, että maakuntajohtajan esitys on 7 b ja Paateron esitys on 7 c. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA - ääniä 8 ja EI - ääniä 4. Äänestysluettelo nro 2 liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi, että maakuntahallituksen päätökseksi tuli maakuntajohtajan esityksen mukainen 7 b.

Muilta osin lausunto hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

----------------------------