Hallitus 4 / 2017 04.12.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Rautamaa ja Spies. Seuraavina Tiusanen ja Virtanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.12.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Rautamaa ja Kaisa Spies.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.12.2017.

----------------------------