Hallitus 3 / 2017 20.11.2017
VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS 25.10.2017 ESIVALMISTELUAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ (OHRY/MKH 20.11.2017)

Ylimääräinen asia

VATE 15.11.2017:

Päätöksellään 25.10.2017 valtiovarainministeriö on myöntänyt Kymenlaakson Liitolle 477 544 € esivalmisteluavustusta. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 90 % esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.Tässä vaiheessa on arvioitu, että esivalmisteluvaihe päättyyy 31.5.2018. Avustus tulee käyttää yleisiin maakunnan perustamista koskeviin valmistelukustannuksiin esivalmisteluvaiheen loppuun mennessä.

5.7.2017 VM myönsi rahoitusta yleiseen valmisteluun 261 842 €.

10 %:n omarahoitusosuus huomioiden näiden päätösten myötä esivalmisteluun on käytettävissä 816 410 €.

Nykyisillä MAKU:n päätöksillä rahoitusta on sidottu 31.5.2018 asti noin 691 000 € eli 85 %. SOTE:n käytettävissä on noin 125 000 €.

Valtion vuoden 2018 talousarvioesitys sisältää ensi vuodelle rahoitusta maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun noin 40 milj. €. VM ei vielä ole julkistanut rahoitushakua.

Lisäresursseja valmisteluun osoitetaan kirjallisten rahoituspäätösten jälkeen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys VATE:
Merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi maakuntauudistuksen poliittiselle ohjausryhmälle ja maakuntahallitukselle.

Todetaan, että SOTE-valmistelun kuluihin osoitetaan tästä rahoituksesta noin 125 000 €.

Päätös VATE:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
---------------------------------

Maakuntahallitus 20.11.2017:

KymenSote-kuntayhtymän poliittinen ohjausryhmä esittää maakuntauudistuksen poliittiselle ohjausryhmälle, että että SOTE-maku valmisteluun palkattujen talous-, sote-ICT- ja HR - projektipäälliköiden työpanos kohdennetaan pääosin sote-kuntayhtymävalmisteluun vuosien 2017 ja 2018 aikana. Tämän ajan he toimivat työnjohdollisesti sote-projektijohtaja Annikki Niirasen alaisuudessa ja Niiranen allokoi heidän työpanoksen käyttöä. Maakunta-sote-uudistuksen tarvitsemasta työpanoksesta sopivat maakuntajohtaja ja kuntayhtymä-projektin projektijohtaja keskenään tapauskohtaisesti.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi VM:n päätös.

Todetaan, että SOTE-valmistelun kuluihin osoitetaan tästä rahoituksesta noin 125 000 €.

Maakuntahallitus päättää, että 1.12.2017 alkaen vuoden 2018 loppuun kolmen kokoaikaisen projektipäällikön (talous, HR ja SOTE-ICT) työajasta pääosa voidaan käyttää SOTE-valmisteluun talous-, HR - sekä SOTE-ICT - tehtävissä SOTE-projektijohtaja Annikki Niirasen osoittamalla tavalla. Maakuntajohtajan ja SOTE-projektijohtajan  sopimalla tavalla talous- ja HR-projektipäälliköiden työpanosta käytetään kansalliseen toimintaan osallistumiseen ja maakuntapalvelujen valmisteluun.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------