Hallitus 4 / 2017 04.12.2017
LAUSUNTO KILPAILUN AVAAMISESTA ETELÄ-SUOMEN TAAJAMAJUNALIIKENTEESSÄ

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä. Lausuntopyyntö on luettavissa osoitteesta: https://www.lvm.fi/lausuntopyynnot/-/mahti/asiakirja/252127.

Kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä, että markkinoille tulon esteitä puretaan ja VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ensi vuosikymmenellä. Hallituksen päätöksen täytäntöön panemiseksi liikenne-ja viestintäministeriö asetti hankkeen, jossa valmistellaan kilpailun avaamisen yksityiskohdat hallituksen asettamien linjausten ja reunaehtojen mukaisesti. Liikennöinti on tarkoitus kilpailuttaa käyttöoikeussopimusmallilla, jolla turvataan rautateiden henkilöliikennepalvelujen saatavuus koko maassa. Rataverkko jaetaan osiin ja palvelukokonaisuuksiin, joille tehdään omat käyttöoikeussopimukset.  Käyttöoikeussopimukset sisältävät myös liikennöintivelvoitteita, joilla taataan palvelut jatkossakin niillä alueilla, joiden liikenne tällä hetkellä perustuu ostoliikenteeseen ja velvoiteliikenteeseen. Sopimuksissa yrityksille asetetaan myös velvoitteita tietyn palvelutason varmistamiseksi.

Kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä (Tampere-Helsinki-taajamajunaliikenne; Järvenpää-Helsinki ja Hyvinkää-Helsinki; Helsinki-Lahti; Riihimäki-Lahti; Lahti Kouvola; Kouvola-Kotka).

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala gsm 040 512 3356 ja suunnittelujohtaja Frank Hering gsm 050 308 7290.

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Taajamaliikenne_lausunto.pdf   (143kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten muutettuna, että Kymenlaakson Liitto katsoo, että rahoituksen lisääminen yhteysvälille Kotka - Kouvola on ensisijaista. Yhteysvuorot on synkronisoitava Kotkasta Haminan ja Helsingin busseihin. Lausunnossa mainitaan Inkeroisten ja Myllykosken asemien parantaminen.

-----------------------------