Hallitus 3 / 2017 20.11.2017
RAKENNERAHASTOTEHTÄVIEN, -HANKKEIDEN JA -RAHOITUKSEN SIIRTYMINEN ELY-KESKUKSISTA JA MAAKUNTIEN LIITOISTA MAAKUNTIIN 1.1.2020 ALKAEN

Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiehdotuksessa esitetään, että kaikki maakunnat toimivat välittävinä toimieliminä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa maakuntauudistuksen astuttua voimaan. Maakuntien liitot ja ELY-keskukset voivat kuitenkin sopia, että välittävän toimielimien tehtävät hoidetaan maakuntien yhteistoimintana vuoden 2020 alusta lukien rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 sulkemiseen saakka. Sopimusosapuolina olisivat maakuntien liitot ja ELY-keskukset.

Etelä-Suomen maakuntien kesken on käyty keskustelua tehtävien järjestämisestä niin, että kuluvalla ohjelmakaudella käytössä ollutta koordinaatiomallia jatkettaisiin rakennerahastokauden 2014-2020 loppuun asti. Varsinais-Suomea lukuunottamatta muut maakunnat ovat kannattaneet mallia, jossa EAKR-vastuuviranomaisen tehtävät hoidettaisiin Uudenmaan maakunnassa ja ESR-tehtävät Päijät Hämeen maakunnassa.

Kymenlaakson maakunnan nimeämisprosessi rakennerahasto-ohjelman välittäväksi toimielimeksi valmisteltaisiin myöhemmässä vaiheessa tulevaksi voimaan rakennerahastokaudelle 2021-2027.

Rakennerahastokauden 2014-2020 osalta Työ-ja elinkeinoministeriö pyytää toimittamaan välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskevan alustavan tiedon ministeriöön 31.12.2017 mennessä ja lopullisen tiedon mahdollisine sopimuksineen 31.3.2018 mennessä.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala, puh. 040 5123356

Liite

Esityslistan liitteenä työ- ja elinkeinoministeriön kirje TEM/640/09.02.01/2017.

1.11.2017 Ohje.pdf   (904kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus merkitsee esityslistan liitteenä olevan työ- ja elinkeinoministeriön kirjeen TEM/640/09.02.01/2017 tiedoksi ja hyväksyy jatkovalmistelun pohjaksi periaatteen, jonka mukaan rakennerahastotehtävät hoidetaan ns. koordinaatiomallilla kauden 2014-2020 loppuun asti.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------