Valtuusto 2 / 2017 04.12.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Maakuntavaltuuston 20.8.2017 päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta maakuntatalolla torstaina 7.12.2017 ja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuilla perjantaina 8.12.2017.

Esitys Valtuusto

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuille 8.12.2017.

Päätös Valtuusto

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sisko Ukkola-Paronen ja Riitta Hytönen.

Pöytäkirja tarkastetaan maakuntatalolla 7.12.2017 ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.12.2017.

-----------------------