20.11.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 20.11.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtomäki ja Nykänen. Seuraavina Paatero ja Peltonen.

Esitys OHRY

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.11.2017.

Päätös OHRY

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Lehtomäki ja Marjatta Nykänen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.11.2017.

---------------------------------