20.11.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 20.11.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys OHRY

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös OHRY

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----------------------------