20.11.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 20.11.2017
MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUSAJANKOHDAT KEVÄT 2018
Esitys OHRY

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä kokoontuu ennen maakuntahallituksen kokouksia seuraavasti:

- ma 22.1. klo 9 Kotkassa, muutostoimistolla
- ma 19.2. klo 9 Kotkassa, muutostoimistolla
- ma 19.3. klo 9 Kotkassa, muutostoimistolla
- ma 16.4. klo 9 Kotkassa, muutostoimistolla
- ma 4.6. klo 9 Kotkassa, muutostoimistolla
Toukokuussa ei pidetä kokousta.

Päätös OHRY

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

22.1. tammikuun kokouksen ajankohta tarkistetaan.

----------------------------