Hallitus 3 / 2017 20.11.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtomäki ja Nykänen. Seuraavina Paatero ja Peltonen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.11.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Nykänen ja Sirpa Paatero.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.11.2017.

--------------------------------