16.10.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 16.10.2017
MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO JA TYÖSKENTELYTAVAT

Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän jäsenistöön kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnan edustajat.

VARSINAINEN JÄSEN, (VARAJÄSEN)

Maakuntahallituksen jäsenet:
Helminen Harri (Honkimaa Joonas)
Peltonen Nina (Arvila Tuija)
Paatero Sirpa (Braks Nina)
Virtanen Sami (Huuhilo Manu)
Elomaa Jari (Kotiniemi Topias)
Rautamaa Eeva (Vapalahti Sanna)
Nykänen Marjatta (Helkala Maarit)
Korpivaara Pekka (Kaunisto Ville)
Lehtomäki Maija (Lonka Mirja)
Käki Jari (Bamberg Ukko)
Koskiaho Vesa (Suutari Heikki)
Tiusanen Pentti (Lakso-Adamsson Riitta)
Spies Kaisa (Rosberg Tiina)

Miehikkälän kunta:
Jari Heinonen (Tarja Alastalo)
Pyhtään kunta:
Jyrki Metsola (Osmo Kallio)
Virolahden kunta:
Sisko Ukkola-Paronen (Risto Kouki)

Maakunta- ja soteuudistuksen poliittisen ohjausryhmän tehtävät ilmenevät esivalmistelusuunnitelmasta, joka toimitetaan jäsenille 13.10.2017.

Pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikana ohjausryhmä toimii maakuntahallituksen nimeämänä työryhmänä.

Puheenjohtajina toimii maakuntahallituksen puheenjohtajisto. Työryhmän esittelijänä toimii maakuntajohtaja. Sihteerinä toimii hallintopäällikkö ja varalla hallintosihteeri.

Muutosjohtajalla on kokouksissa läsnäolovelvollisuus. Läsnäolo-oikeus on maakuntavaltuuston puheenjohtajistolla sekä liiton johtoryhmän jäsenillä ja sote-projektijohtajalla.

Esitys OHRY

Merkitään työryhmänä työskentelevän ohjausryhmän kokoonpano tiedoksi ja päätetään, että
- esityslista toimitetaan sähköisesti viimeistään 5 päivää ennen kokousta
- esityslista on julkinen ja julkaistaan liiton nettisivuilla
- kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka allekirjoitetaan sähköisesti
- pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Koskiaho ja Jari Käki.

Päätös OHRY

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Koskiaho ja Sirpa Paatero.

----------------------------