16.10.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 16.10.2017
SEURAAVAT OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSET

Kokoukset pidetään
- ma 16.10. klo 9 maakuntatalolla
- ma 20.11. klo 9 maakuntatalolla
Joulukuussa ei pidetä kokousta.

Esitys OHRY

Merkitään tiedoksi.

Päätös OHRY

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------