Hallitus 2 / 2017 16.10.2017
KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2017-2021 (MKH 16.10.2017)

Maakuntahallitus 18.9.2017:

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kesäyliopiston johtokunnan asettaa maakuntahallitus.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kesäyliopiston johtokunnan koosta ja toimikaudesta päättää se toimielin, joka tekee toimielimen asettamispäätöksen. Toimielimen toimikausi ei voi olla pidempi kuin sen asettaneen toimielimen toimikausi.

Puolueiden neuvottelemassa esityksestä kolmejäsenisen johtokunnan kokoonpano on neuvoteltu seuraavasti:

Puheenjohtaja KOK Markku Saastamoinen (vara Kotka /mies)
Varapuheenjohtaja SDP Ninni Taavitsainen (vara Jouni Airaksinen)
Jäsen KESK Marja Koskivirta (vara Seija Halme)

Neuvottelujen jälkeen on noussut esille tarve valita viisi - kuusijäseninen johtokunta.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Esitys:
Maakuntahallitus valitsee toimikaudeksi 2017-2021 seitsemänjäsenisen kesäyliopiston johtokunnan. Jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös:
Maakuntahallitus jätti asian käsittelyn pöydälle.

-------------------------------

Maakuntahallitus 16.10.2017:

Neuvottelujen tulokset ovat käytettävissä kokouksessa.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee toimikaudeksi 2017-2021 kesäyliopiston johtokunnan, johon nimetään seitsemän varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös Hallitus

Maakuntahallitus valitsi kesäyliopiston johtokuntaan seuraavat:

Jäsen (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Holmberg Kai (Markku Saastamoinen)

Taavitsainen Ninni (Airaksinen Jouni)

Koskivirta Marja (Halme Seija)

Lindeman Ari (Honkimaa Joonas)

Lehtilä Jaana (Griinari Leena)

Rouvari Sinikka (Raunio Milla) 

Forsström Petri (Lindström Leo)

Maakuntahallitus valitsi puheenjohtajaksi Kai Holmbergin ja varapuheenjohtajaksi Ari Lindemanin.

-------------------------------