16.10.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 16.10.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakunta- ja soteuudistuksen poliittisen ohjausryhmän tehtävät ilmenevät esivalmistelusuunnitelmasta, joka toimitetaan jäsenille 13.10.

Pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikana ohjausryhmä toimii maakuntahallituksen nimeämänä työryhmänä.

Esityslista on toimitettu jäsenille ja julkaistu liiton nettisivuilla 10.10.2017.

Esitys OHRY

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös OHRY

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-------------------------------