Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
TARKASTUSLAUTAKUNNAN PALKKIOT

Valtuusto on päättänyt luottamushenkilöille maksettavista palkkioista ja korvauksista. Hallintosääntöön sisältyvä palkkiosääntö löytyy maakuntaliiton verkkosivulta.

Palkkiosäännössä on selvitetty luottamushenkilöiden ansionmenetysten korvausperiaatteet.

Esitys tarkastuslautakunta

Merkitään palkkiosääntö tiedoksi.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.