Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA

Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koskevan työohjelman.

Tässä yhteydessä päätetään myös tilintarkastajan raportoinnista lautakunnalle.

Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedokseen tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2017.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.