Hallitus 2 / 2017 16.10.2017
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2017

Toteutumisvertailun 1.1.-30.9.2017 mukaiset toimintatuotot ovat 2 107 131,61 € ja toimintakulut ovat - 2 021 718,76 €. Vuosikate on positiivinen + 85 412,85 €. Talousarviossa on varauduttu - 160 800 euron suuruiseen alijäämään.

Toimintatuotot ovat arvioitua suuremmat ja toimintakulut arvioitua pienemmät. Määrärahatarkastelussa kaikki neljä määrärahaa ovat arvioitua alhaisemmat.

Maakuntauudistuksen esivalmistelun pidentymisestä aiheutuvat toimintakulut on mitoitettu valtiovarainministeriön rahoituspäätöksen 5.7.2017 mukaiseksi, jonka mukaan pidentyneen esivalmisteluvaiheen kuluihin saadaan valtionrahoitusta 261 842 €. Omarahoitusta on oltava 10 %.

Liite

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma- ja määrärahavertailu 1.1.-30.9.2017.

mr_seuranta01_092017.pdf   (239kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------