Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta.

Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjäksi tilintarkastajan.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.