Valtuusto 2 / 2017 04.12.2017
KOUVOLAN KAUPUNGIN ILMOITUS VARAJÄSENEN VALINNASTA MAAKUNTAVALTUUSTOON 2017-2021

Kouvolan kaupunginvaltuusto on valinnut 18.9.2017 kokouksessaan Kymenlaakson maakuntavaltuustoon Vesa Vainion varajäseneksi Johanna Pyötsiän.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus saattaa päätöksen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------

Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.

Päätös Valtuusto

Merkittiin tiedoksi.

-------------------------