Hallitus 3 / 2017 20.11.2017
LINJAUKSET KYMENLAAKSON TAHE-PALVELUISTA JA -JÄRJESTELMISTÄ

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat ohjeistaneet maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen valmistelua. Maakuntien toimijoiden suunnitelmat etenemismallista (palveluntuottaja- sekä järjestelmävalinnat) pitää olla TAHE-valmistelun tiedossa viimeistään 30.11.2017 mennessä.

Hetli Oy on valtion 8.6.2017 perustama TAHE-yhtiö, jonka omistus siirtyy maakunnille 1.1.2020. Hetli  Oy tuottaa palveluita omana tuotantona sekä hyödyntää olemassa olevia rakenteita (nykyiset in house - yhtiöt) tarkoituksenmukaisella ja maakuntien haluamalla tavalla.

Kymenlaaksossa nykyinen in house - yhtiö on Taitoa Oy, joka tuottaa maakunnassa palveluja Kotkalle, Kouvolalle, KymPelle, Carea-konsernille ja Pyhtäälle. Ohjeistuksen mukaan jos talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut on yhtiöitetty maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta, kyseinen in house - yhtiö (ns. MAKU TAHE - yhtiö) voi tuottaa maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut jatkossakin edellyttäen, että seuraavat kriteerit täyttyvät:

i. Kyseinen MAKU TAHE -yhtiö liittyy TAHE-yhtiön konsortioon siten, että TAHE-yhtiö saa MAKU TAHE -yhtiön osakkeita sekä in house - aseman (osaomistus- tai tytäryhtiö). TAHE-yhtiön tulee hyväksyä osakejärjestelyt, jotta maakunnan toimijoiden valitsemasta yhtiöstä tulee MAKU TAHE -yhtiö.
ii. In house -asema edellyttää osakeomistuksen lisäksi riittävää ohjausmahdollisuutta. Osaomistuksen osalta riittävä ohjaus voidaan toteuttaa hallituspaikalla ja mahdollisella erityisen määräysvallan osakkeilla.
iii. Palvelusopimus maakunnalle tuotettavista talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista tehdään TAHE-yhtiön kanssa.

Jos valitaan vaihtoehto, että TAHE-palvelut hankitaan MAKU TAHE - yhtiöltä, perustamis- ja integraatiokustannuksiin voi hakea rahoitusta maakuntauudistuksen ICT-muutostuen kautta.

Kunnat ja kuntatoimijat voivat edelleen hankkia MAKU TAHE - yhtiöiltä palveluja.

Maakuntien toimijat valitsevat maakunnassa käytettävät talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja suunnittelevat tarvittavat järjestelmäintegraatiot siten, että maakunnan johtaminen 1.1.2020 on mahdollista.

TAHE - järjestelmät voidaan valita
o jotka ovat jo käytössä maakunnan alueella tai nykyisessä palvelukeskuksessa, johon mahdollisesti liitytään
o tai valitaan TAHE-yhtiön kilpailuttamat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät tai niiden osakokonaisuus (kilpailutus valmistuu kesän 2018 jälkeen)

Valtakunnallisen vaihtoehdon 1. mukaisesti talous-, henkilöstö- sekä tietohallinto- ja ICT-valmisteluryhmän toimesta on selvitetty maakunnassa käytössä olevat TAHE-järjestelmät.

Kymenlaaksossa arviointi suoritettiin TAHE-prosesseittain seuraavien käytössä olevien järjestelmien pohjalta.

Henkilöstöhallinnon järjestelmäksi valitaan
    A) Kouvolan SYMPA tai
    B) Kymen SAP HR

2.  Taloushallinnon järjestelmäksi valitaan
    A) Kouvolan Kuntamalli tai
    B) Kymen SAP

Työryhmien yhteisen näkemyksen 15.9.2017 mukaan esitetään, että

- TAHE-järjestelmäksi valitaan Kymen SAP. Erityisperusteena skaalautuvuus laajaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, elinkaaren pituus ja kehitysmahdollisuudet.

- TAHE-palveluntuottajaksi valitaan Taitoa Oy. Perusteena palvelujen turvaaminen maakunnan alueella sekä kunnille että maakunnalle sekä käynnistysvaiheen riskittömällä palveluntuotannon turvaamisella. 

Asiaa on käsitelty Kymenlaakson toimijoiden tukipalveluseminaareissa 7.8. ja 2.10.2017.

Lisätietoja talousjohtaja Helena Kinnunen, puh. 020 633 2001, joka esittelee asian kokouksessa.

Liite

Esityslistan liitteenä diasarja TAHE-palveluista ja järjestelmistä Kymenlaaksossa.

TAHE-palvelut ja -järjestelmät Kymenlaaksossa 1.1.2019.pdf   (318kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä diasarja TAHE-palveluista ja järjestelmistä Kymenlaaksossa.

TAHE-palvelut ja -järjestelmät Kymenlaaksossa 1.1.2019.pdf   (318kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitukselle esitetään, että henkilöstö-,  talous- sekä tietohallinto ja ICT-työryhmien yhteiseen näkemykseen perustuen TAHE - valmistelua linjataan seuraavasti:

-TAHE-järjestelmäksi valitaan Kymen SAP. Erityisperusteena skaalautuvuus laajaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, elinkaaren pituus ja kehitysmahdollisuudet. Käyttöönotto 1.1.2019 alkaen sote-kuntayhtymässä ja 1.1.2020 alkaen maakunnassa.

- TAHE-palvelutuottajaksi valitaan in house - yhtiö Taitoa Oy . Perusteena palvelujen turvaaminen maakunnan alueella sekä kunnille että maakunnalle sekä käynnistysvaiheen riskittömällä palveluntuotannon turvaamisella.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------