16.10.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 16.10.2017
VALTIONAVUSTUSHAKEMUS MAAKUNTIEN PERUSTAMISEN ESIVALMISTELUVAIHEESEEN

Valtiovarainministeriö on 22.9.2017 antanut maakuntien liitoille ohjeet valtionavustuksen hakemisesta maakuntien perustamisen esivalmisteluvaiheeseen. Vuodelle 2017 on jakamatta valmistelumäärärahoja 14,5 M€.

Maakuntien liitot voivat hakea avustusta ja esittää hakemuksessaan määrärahan käyttökohteet alueensa osalta. Kullekin maakunnalle myönnetyn 150 000 euron avustuksen perusosan jälkeen jäävästä avustuksesta 80 % jaetaan hakijamaakuntien asukasmäärän suhteessa ja 20 % kuntamäärän suhteessa. Kymenlaakson laskennallinen valtionrahoitus olisi noin 500 000 €. Lisäksi avustuksen määrässä tullaan ottamaan laskennallisesti huomioon kullekin maakunnan liitolle vuonna 2017 jo maksettu rahoituksen kokonaismäärä, jotta rahoituksen yhdenvertaisuus toteutúisi. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 90 % kustannuksista (alv 0 %).

Vuonna 2017 myönnetyt valmistelumäärärahat tulee käyttää maakuntavalmistelun esivalmisteluvaiheen loppuun mennessä. Tässä vaiheessa on arvioitu, että esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018.Esivalmisteluavustushakemus vuoden 2017 kuluihin on liitteenä.

Vuoden 2018 valmisteluavustusta haettaessa tulee toimittaa väliraportti vuonna 2017 syntyneistä kustannuksista. Ohjeet vuoden 2018 hakukierroksesta tomitetaan vuoden alussa.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen gsm 0400 644 206 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys OHRY

Merkitään tiedoksi.

Päätös OHRY

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------