VATE 18.10.2017 18.10.2017
VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

Työryhmä nimeää keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Esitys, Muutosjohtaja

Työryhmän jäsenistä valitaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Päätös VATE I

Nimettiin 1. varapuheenjohtajaksi Leena Gunnar ja 2. varapuheenjohtajaksi Arja Kumpu.

------------------------