Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2017 17.10.2017
ETELÄ-SUOMEN EAKR-HANKEHAKU 25.10.-5.3.2018

Etelä-Suomen maakunnat käynnistävät hankehaun Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettaville hankkeille. Hakukierros on kaksivaiheinen. Ideahaku järjestetään 25.10.-30.11.2017. Varsinaiset hankehakemukset jätetään EURA -järjestelmään 5.3.2018 mennessä.

Etelä-Suomen maakuntien yhteiseksi teemaksi on esitetty Cleantech-alan kansainvälinen yhteistyö Itämeren alueella.

Kymenlaakson uusi maakuntaohjelma on valmisteilla ja hyväksyttäneen joulukuussa 2017 ennen varsinaisen hankehaun alkamista. On perusteltua, että uuden maakuntaohjelman toteuttaminen käynnistetään heti vuoden 2018 alusta alkaen. Näin ollen Kymenlaaksossa voitaisiin avata haku toimintalinjojen 1 ja 2 kaikkiin erityistavoitteisiin hankkeille, jotka toteuttavat rakennerahasto-ohjelmaa ja Kymenlaakson maakuntaohjelmaa.

TEM:n TOPSU-ohjeistuksen mukaan EAKR:lla osarahoitettavissa hankkeissa tulee kiinnittää huomiota uusia työpaikkoja, erityisesti uusia t&k&i-työpaikkoja synnyttävän toiminnan aktivointiin. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää vähähiilisyystavoitteen saavuttamiseen.

Esitys MYRS

Sihteeristö hyväksyy Etelä-Suomen maakuntien yhteiseksi hakuteemaksi Cleantech-alan kansainvälinen yhteistyö Itämeren alueella ja esittää sen edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.

Sihteeristö esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että Kymenlaakson hakuun avataan toimintalinjojen 1 ja 2 kaikki erityistavoitteet.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan

Esitys MYR

Hyväksytään sihteeristön esitys.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------