Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2017 17.10.2017
MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2018-2019

Aluekehityslain 33 §:n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.

Toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot mm. alueen päätettävissä olevasta kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta sekä niitä vastaavista valtion varoista ja arviot kuntien sekä muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. EU:n ja valtion vastinrahan arviot tehdään rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaisen antaman rahoituskehyksen puitteissa.

Maakuntauudistuksesta ja parhaillaan laadittavista uusista maakuntaohjelmista johtuen TEM on ohjeistanut tarkistamaan vuotta 2018 koskevat toimeenpanosuunnitelmat ainoastaan TEM:lle toimitettavien välttämättömien tietojen osalta. Ohjeen mukaan maakunnat voivat muilta osin tarkistaa suunnitelmat omien tarpeidensa pohjalta.

Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018-2019 on valmisteltu parhaillaan laadittavan maakuntaohjelman asiasisältöjen pohjalta, vaikka ALKE-asetuksen mukaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan ensimmäisen kerran maakuntaohjelman hyväksymisen jälkeisenä syksynä. Näin uuden maakuntaohjelman toimeenpano voidaan käynnistää välittömästi ohjelman tultua hyväksytyksi.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018-2019 sekä rahoitustaulukot.

Toimeenpanosuunnitelma 2018-2019 Kymenlaakso.pdf   (767kt)
Esitys MYRS

Sihteeristö hyväksyy toimeenpanosuunnitelman 2018-2019. Toimeenpanosuunnitelma viedään maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn 17.10.2017.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan

Liite

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018-2019 sekä rahoitustaulukot.

Toimeenpanosuunnitelma 2018-2019 Kymenlaakso.pdf   (767kt)
Esitys MYR

Hyväksytään toimeenpanosuunnitelma 2018-2019 liitteen mukaisena.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

TOPSU:ssa otetaan esille maakunnan kärkihankkeena Kotka - Kouvolan liikenneyhteyksien parantaminen sekä VT15 että rautatieliikenteen osalta.

------------------------