Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2017 17.10.2017
KOULUTUSJAOSTO 2017-2021

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 2 §:n mukaan yhteistyöryhmä voi asettaa jaostoja yhteistyöryhmässä käsiteltävien muiden kuin aluekehityslain 27 §:n 4 momentin mukaisten asioiden valmistelua varten.

Vuodesta 2014 alkaen on toiminut MYR:rin asettamana koulutusjaosto, jonka kokoonpano on seuraava:

Varsinainen jäsen (varajäsen)

Harjun Oppimiskeskus
rehtori Mika Palosara (apulaisrehtori Juliska Storskrubb)

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (EKAM)
rehtori Sami Tikkanen (apulaisrehtori Ulla Jaskari)

Kouvolan aikuiskoulutussäätiö (Aikuiskoulutuskeskus, KVLAKK)
toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola (vararehtori Harri Virtanen)

Kouvolan kaupunki
koulutus- ja nuorisojohtaja Veikko Niemi (rehtori Timo Olli (KSAO))
palvelupäällikkö Timo Tiainen (varajäsen nimetään tarvittaessa tilanteen mukaan)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
erikoistutkija Tarja Paananen (koulutusasiantuntija Jaana Komi)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
suunnittelija Ann-Christin Mitts (varajäsen nimetään tarvittaessa tilanteen mukaan)

Kymenlaakson Liitto
hallintopäällikkö Ulla Silmäri (aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
varatoimitusjohtaja Mirja Toikka (koulutusjohtaja Seija Aalto)

Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain seuraavasti:
rehtori Mika Palosara (rehtori Timo Olli)
(ajalla 1.8.2017-31.7.2018)

rehtori Sami Tikkanen (apulaisrehtori Leena Kaivola)
(ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019)

rehtori Timo Olli (rehtori Mika Palosara)
(ajalla 1.8.2019-31.7.2020)

rehtori Leena Kaivola (rehtori Sami Tikkanen)
(ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021)

Yhteistyöryhmän tehtävät ovat:

-Kymenlaakson alueen toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan Unionin osarahoittamien ohjelmien valmistelu

- Kymenlaakson työvoiman ja koulutustarpeiden pitkän ja keskipitkän ennakoinnin valmistelu

- Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellisen kehittämissuunnitelman valmistelu ja toimeenpano

- Ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnan suunnittelu ja yhteensovittaminen maakuntatasolla

- Työvoimakoulutukseen liittyvän yhteistyön kehittäminen

- Koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvä yhteistyö

- Ammatillisen koulutuksen yhteistyön edistäminen

Esitys MYRS

Sihteeristö esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että Kymenlaakson koulutusjaosto jatkaa toimintaanta nykyisellä kokoonpanolla.

Jaostossa edustettuna olevat tahot voivat tarpeen mukaan vaihtaa varsinaiset ja varaedustajansa.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan

Esitys MYR

Hyväksytään sihteeristön esitys.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------