Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2017 17.10.2017
KYMENLAAKSON JA ETELÄ-KARJALAN YHTEINEN MAASEUTUJAOSTO 2017-2021

Maakunnan yhteistyöryhmä voi asettaa jaostoja tiettyjen asioiden valmistelua varten. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on toimiva yhteinen maaseutujaosto, joka koostuu seuraavista tahoista:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus:
Jyrki Pitkänen, pj. / E-vastuualue, maaseutupalvelut
Jukka Penttilä, siht. / E-vastuualue, maaseutupalvelut
Satu Mäkelä / E-vastuualue
Visa Niittyniemi / Y-vastuualue
Tuula Tanska / Y-vastuualue
Kari Halme / L-vastuualue 

Jäsen (varajäsen)
Ari Berg (Satu Sikanen) / Etelä-Karjalan liitto
Jari Lantta (Anu Talka) / Etelä-Karjalan liitto
Riitta Kallström (Toni Vanhala) / Kymenlaakson Liitto
Tuula Dahlman (Eeva Saarikorpi) / MTK Kaakkois-Suomi
Riitta Bagge (Sirpa Onttinen) / Etelä-Karjalan Leader-ryhmät
Marjo Tolvanen (Evita Reitti) / Kymenlaakson Leader-ryhmät
Hannu Heinonen (Jami Holtari) / Kymen ja Etelä-Karjalan yrittäjät
Marja Jussila (Minna Piutula) / Etelä-Karjalan kylät ry
Sami Porkka (Leena Borg) / Kymenlaakson kylät ry
Mervi Karoniemi (Kimmo Lankinen) / Saimaan ammattiopisto
Ulla Jaskari (Sami Tikkanen) / Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Päivi Pylkkö (Timo Olli) / Kouvolan seudun ammattiopisto
Mari Härkönen (Kaisu Laasonen) / SaimaanAMK
Petteri Ikonen (Ari Lindeman) / Kaakkois-Suomen AMK
Johanna Väyrynen (Mikko Ojapelto) / Lappeenrannan kaupunki
Pirjo Kuusela (Sami Perttola) / Cursor Oy
Pirjo Gardemeister (Pasi Miettinen) / Kouvola Innovation Oy
Leena Kaljunen (Maarit Hiltunen-Toura) / Socom Oy
Helena Herttuainen (Helena Puustinen) / Suomen 4 H-liitto ry
Antero Parkkonen (Timo Mallinen) / ProAgria Etelä-Suomi
Seppo Repo (Pekka Vainikka) / Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomi

Maaseutujaoston puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Jyrki Pitkänen ja Jukka Penttilä.

Maaseutujaoston tehtävät on määritelty maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä.

Esitys MYRS

Sihteeristö esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien yhteinen maaseutujaosto jatkaa toimintaanta nykyisellä kokoonpanolla.

Jaostossa edustettuna olevat tahot voivat tarpeen mukaan vaihtaa varsinaiset ja varaedustajansa.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan

Esitys MYR

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää Kymenlaakson osalta, että Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen maaseutujaosto jatkaa nykyisellä kokoonpanolla. Maaseutujaostossa edustetut tahot voivat tarpeen mukaan vaihtaa varsinaiset ja varaedustajansa.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Todettiin, että nimeävä taho voi tarvittaessa muuttaa edustajansa.

--------------------------------