Hallitus 2 / 2017 16.10.2017
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 57 - 58
  • Päätös nro 57 / Ulkomaan matkamääräys: suunnitteluinsinöörin osallistuminen DG MOVE:n järjestämään Connecting Europe konferenssiin Tallinnassa 21.-22.9.2017.
  • Päätös nro 58 /  Sote- ja maakuntauudistuksen koulutuskoordinaattorin määräaikaiseen tehtävään 1.10.2017 - 31.12.2018 palkataan kesäyliopiston palveluksessa määräaikaisena koulutussunnittelijana toimiva Jaana Lauhkonen-Teräväinen. Tehtävä kohdentuu muutostoimiston tehtäviin 50 % ja kesäyliopiston tehtäviin 50 %. Muutostoimiston kustannukset 1.10.2017-31.5.2018 ovat 16 000 €, joista 90 % katetaan yleisellä valtionrahoituksella.
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------