Hallitus 2 / 2017 16.10.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Koskiaho ja Käki. Seuraavina Lehtomäki ja Nykänen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.10.2017.

Päätös Hallitus

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Koskiaho ja Jari Käki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.10.2017.

----------------------------