Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2017 17.10.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua  yhteistyöryhmän jäsentä, ellei yhteistyöryhmä jonkin asian kohdalla  toisin päätä. Pöytäkirja postitetaan puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla sen viikon  perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuula Rantamo ja Tuula Dahlman.

Esitys MYR

Valitaan kaksi  pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että yhteistyöryhmän pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville sen viikon perjantaina, kun pöytäkirja on  palautunut allekirjoitettuna maakuntatalolle.

Päätös MYR

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Dahlman ja Petri Vainikka.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville sen viikon perjantaina, kun pöytäkirja on  palautunut allekirjoitettuna maakuntatalolle.

---------------------