Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2017 17.10.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan yhteistyöryhmä pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö yhteistyöryhmän jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu toimitetaan jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen lähetettiin sähköpostitse MYR:n jäsenille ja asiantuntijajäsenille sekä MYRS:n jäsenille 10.10.2017 eli 7 päivää ennen kokousta. MYR:n aikaisemman päätöksen mukaisesti esityslista toimitettiin sähköisenä.

Yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. MYR on päätösvaltainen, kun 20 jäsenestä 10 ml. puheenjohtaja on läsnä.

Kokoukseen on kutsuttu edelliselle valtuustokaudelle valittu maakunnan yhteistyöryhmä.

Esitys MYR

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös MYR

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

----------------------