Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
MAAKUNTAJAON MUUTOS / IITIN KUNTA

Ylimääräinen asia

Pääministeri Sipilän hallitus linjasi 5.7.2017 muun ohella, että maakunta- ja sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisen lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2018 ja että ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 28. lokakuuta 2018.

Hallituksen esitykseen sisältyy säännös uudesta maakuntajaosta. Sen mukaan nykyinen maakuntajako muuttuisi viiden kunnan osalta seuraavasti: 

- Heinävesi siirtyisi Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan,
- Joroinen siirtyisi Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan,
- Iitti siirtyisi Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan,
- Isokyrö siirtyisi Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ja
- Kuhmoinen siirtyisi Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan.

Hallituksen esityksessä ehdotettu maakuntajako, siis mukaan lukien sanotut viisi maakuntajaon muutosta, on tarkoitettu tulemaan voimaan yhdessä muun lainsäädännön kanssa eli kesäkuussa 2018. Tätä maakuntajakoa tullaan siten noudattamaan lokakuussa 2018 toimitettavissa ensimmäisissä maakuntavaaleissa. Näin ollen esimerkiksi Iitin kunnan asukkaat äänestäisivät Päijät-Hämeen maakuntavaaleissa ja Kuhmoisten kunnan asukkaat Pirkanmaan maakuntavaaleissa.

Hallituksen esityksen mukaan sanottu maakuntajako tulisi olemaan myös seuraavissa, huhtikuussa 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa noudatettavan vaalipiirijaon pohjana. Tämä tarkoittaisi puolestaan sitä, että

- Heinävesi ja Joroinen siirtyisivät Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Savo-Karjalan vaalipiiriin,
- Iitti siirtyisi Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin ja
- Kuhmoinen siirtyisi Keski-Suomen vaalipiiristä Pirkanmaan vaalipiiriin.
Isokyrö säilyisi edelleen Vaasan vaalipiirissä.

Maakunnille siirtyvien tehtävien hoidossa noudatetaan vielä vanhan maakuntajakolain mukaista maakuntajakoa vuoden 2019 loppuun. Nykyiset maakunnan liittojen kuntayhtymät vastaavat tehtävistä siihen asti.

Teksti on kopioitu oikeusministeriön 13.9.2017 julkaisemasta tiedotteesta.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, gsm 040 548 0311.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi hallituksen esityksen vaikutukset Iitin kunnan osalta.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

---------------------