20.11.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 20.11.2017
MAAKUNTAPALVELUJEN PALVELUPROSESSIEN VÄLIRAPORTTI 2; TILANNE 30.9.2017

Maakuntapalvelujen tulevaisuuden palvelukokonaisuudet ja niiden mukaiset valmistelun alatyöryhmät ovat:

KAMA:  Kasvupalvelut: Työllisyys, Yrityspalvelut, Maahanmuutto; kokoonkutsuja Satu Mäkelä
MELY:  Maatalous- ja elintarviketuotanto,  Lomitus, Ympäristöterveydenhuolto, Elintarvikevalvonta; kokoonkutsuja Minna Anttila
MALVE: Maankäyttö ja kaavoitus, Luonnonsuojelu, Vesien ja merenhoito, Vesi- ja kalatalous; kokoonkutsuja Frank Hering
LIPA: Liikennepalvelut; kokoonkutsuja Jyrki Karhula
PETURVA: Pelastus, Turvallisuus, Varautuminen; kokoonkutsuja Vesa Parkko
Kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana STARA – toiminnot sisältävät strategian, aluekehitystehtävät, rahoitustehtävät ja viestinnän. STARA:n kokoonkutsujana on muutosjohtaja Jussi Lehtinen.

Väliraportit 2 on laadittu 30.9.2017 mennessä ja ne ovat kokonaisuudessaan (422 sivua) Sharepointin kokouskansiossa.

Esityslistan liitteenä on alatyöryhmien työstämänä yhteenveto 30.9.2017 (ppt) väliraporteista 2 (68 diaa).

Alatyöryhmät jatkavat työtään pidentyneen esivalmisteluvaiheen päättymiseen asti. Alatyöryhmät valmistelevat MAKU-projektiryhmälle ehdotuksensa väliaikaishallinnon esitettävistä jatkotoimenpiteistä.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm 0400 644 206.

Esitys OHRY

Kuullaan muutosjohtajan esittely ja merkitään tiedoksi.

Päätös OHRY

Merkittiin tiedoksi.

----------------------