VATE 18.10.2017 18.10.2017
PIDENTYNEEN ESIVALMISTELUVAIHEEN SUUNNITELMA

Sipilän hallituksen 5.7.2017 maakuntauudistuksen linjauspäätöksen aikataulumuutoksen sekä mahdollisen SOTE-kuntayhtymän muodostamisen johdosta muutosjohtaja Jussi Lehtinen on päivittämässä pidentyneen esivalmisteluvaiheen esivalmistelusuunnitelmaa ajalle 1.7.2017 - 31.5.2018.

Maakuntahallitus on 21.8.2017 nimennyt virkamiehistä muodostuvan väliaikaisen valmistelutoimielimen, joka toimii liiton työryhmänä, kunnes voimaanpanolain mukainen väliaikaishallinto aloittaa. Maakuntahallitus tekee sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät päätökset väliaikaishallinnon aloittamiseen asti.

Poliittisena esivalmistelua ohjaavana toimielimenä toimii maakuntahallitus täydennettynä alueellisen kattavuuden saavuttamiseksi Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien nimeämillä edustajilla.

Pidentyneen esivalmisteluvaiheen tilannekuva on on esitelty VM:n maakuntakierroksen Kymenlaakson keskustelutilaisuudessa (Skype-kokous) 18.9. VM:n ja STM:n sekä eräiden muiden ministeriöiden Maakunta- ja soteuudistuksesta vastaaville virkamiehille sekä kansallisille muutosjohtajille.

Keskustelutilaisuudessa Kymenlaakson valmistelun todettiin, vaikeasta lähtöasetelmasta huolimatta, etenevän keskimääräisesti muihin maakuntiin verrattuna. Parhaiten ovat edistyneet lähinnä ne maakunnat, jotka ovat jo aikaisemmin järjestäneet Sote-asiat maakunnallisesti. Toisaalta niissä maakunnissa on usein järjestämisen näkökulma täysin alkutekijöissään.

Muutosjohtaja esittelee Pidentyneen esivalmisteluvaiheen suunnitelman luonnoksen maakuntahallituksen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, 0400 644206.

Liite

Esityslistan liitteenä pidentyneen edivalmisteluvaiheen suunnitelma.

ESIVALMISTELUSUUNNITELMA 2.0 18102017.pdf   (1Mt)
Päätös VATE I

Todettiin, että esivalmistelusuunnitelma on edelleen valmistelussa ja että muutosjohtaja toivoo palautetta sähköpostitse.

Esivalmistelusuunnitelmaan pitää tarkentaa mm. päätöksentekoon ja johtamiseen liittyviä osioita siten, että niissä huomioidaan sote-kuntayhtymävalmistelussa tehtävä työ ja päätöksenteko.

Sote-kuntayhtyhmän ja maakuntauudistuksen valmistelun aikataulutus ja niveltyminen on suunniteltava huolellisesti, koska valmisteluresurssit ovat samat.

--------------------------

Ei listattavia esityksiä.