VATE 18.10.2017 18.10.2017
MAAKUNTAUUDISTUKSEN VIESTINTÄ / PIDENTYNYT ESIVALMISTELUVAIHE

Maakuntauudistuksen johtoryhmän 20.2.2017 hyväksymä sote- ja maakuntauudistuksen viestintäsuunnitelma on päivitetty vastaamaan nykyistä esivalmisteluvaihetta.

Päivitetty sote- ja maakuntauudistuksen viestintäsuunnitelma on liitteenä.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä sote- ja maakuntauudistuksen viestintäsuunnitelma.

VIESTINTÄSUUNNITELMA_04102017.pdf   (940kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Hyväksytään.

Todetaan, että jatkossa valmistelusta käytetään käsitettä maakunta- ja soteuudistus  ja visuaalinen ilme muutetaan sen mukaiseksi.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin.

Todettiin, että maakunta- ja soteuudistus käsite otetaan käyttöön, kun asiasta on tehty valtakunnallinen linjaus.

Viestintäsuunnitelmaa tarkennetaan henkilöstön siirtymisen ja muutoksen hallinnan osalta.

--------------------------